تعداد مؤسسه های خیریه تأسیس شده با اهداف اشتغال و کارآفرینی

تعداد مؤسسه های خیریه تأسیس شده با اهداف اشتغال و کارآفرینی

تعداد مؤسسه های خیریه تأسیس شده با اهداف اشتغال و کارآفرینی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/01/26
توضیحات

آمار فوق تعداد مؤسسه های خیریه تأسیس شده با اهداف اشتغال و کارآفرینی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1394 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.