تعداد دانشجویان معلول زن در مقطع کاردانی تحت پوشش سازمان بهزیستی

تعداد دانشجویان معلول زن در مقطع کاردانی تحت پوشش سازمان بهزیستی

تعداد دانشجویان معلول زن در مقطع کاردانی تحت پوشش سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/01/31
توضیحات

آمار فوق تعداد دانشجویان معلول زن در مقطع کاردانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1394 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.