تعداد کل دانشجویان معلول مرد تحت پوشش سازمان بهزیستی

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/02/16
توضیحات

آمار فوق تعداد کل دانشجویان معلول مرد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بر حسب مقطع تحصیلی را در بازه سال‌های 1394 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.