تعداد تخت های ثابت موجود در بیمارستان های سایر نهادها و ارگان های دولتی

تعداد تخت های ثابت موجود در بیمارستان های سایر نهادها و ارگان های دولتی

تعداد تخت های ثابت موجود در بیمارستان های سایر نهادها و ارگان های دولتی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/04/21
توضیحات

آمار فوق تعداد تخت های ثابت موجود در بیمارستان های سایر نهادها و ارگان های دولتی را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.