تعداد مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی در کشور

تعداد مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی در کشور

تعداد مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/04/22
توضیحات

آمار فوق تعداد مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی در کشور را در بازه سال‌های 1380 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات این بخش شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی و ارتوپدی فنی است.
2) آمار سال 1396 شامل دانشگاه علوم پزشکی خمین نمی‌باشد.