تعداد مراکز توانبخشی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور

تعداد مراکز توانبخشی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور

تعداد مراکز توانبخشی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/04/22
توضیحات

آمار فوق تعداد مراکز توانبخشی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات این بخش شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی و ارتوپدی فنی است.
2) آمار سال 1396 شامل دانشگاه علوم پزشکی خمین نمی‌باشد.