تعداد واحد مسکونی واگذار شده بخش مسکن مددجویان بهزیستی

تعداد واحد مسکونی واگذار شده بخش مسکن مددجویان بهزیستی

تعداد واحد مسکونی واگذار شده بخش مسکن مددجویان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
بروزرسانی: 1399/01/26
توضیحات

آمار فوق تعداد واحد مسکونی واگذار شده بخش مسکن مددجویان بهزیستی در کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.