جمع کل دانشجویان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/02/16
توضیحات

 آمار فوق جمع کل دانشجویان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.