تعداد کل واکسیناسیون دوز اول کرونا در ایران

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1400/06/30
توضیحات

آمار فوق تعداد کل واکسیناسیون دوز اول کرونا در ایران را به صورت روزانه نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
اين آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرساني مي گردد.