میزان مشارکت های غیر نقدی مراکز دولتی در سازمان بهزیستی

میزان مشارکت های غیر نقدی مراکز دولتی در سازمان بهزیستی

میزان مشارکت های غیر نقدی مراکز دولتی در سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ریال
بروزرسانی: 1399/01/26
توضیحات

آمار فوق میزان مشارکت های غیر نقدی مراکز دولتی در سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.