جمع کل میزان مشارکت های نقدی، غیر نقدی و خدماتی مراکز دولتی در سازمان بهزیستی

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ریال
بروزرسانی: 1399/04/23
توضیحات

آمار فوق جمع کل میزان مشارکت های نقدی، غیر نقدی و خدماتی مراکز دولتی در سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.