تعداد مراکز درمان اقامتی میان مدت اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی

تعداد مراکز درمان اقامتی میان مدت اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی

تعداد مراکز درمان اقامتی میان مدت اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/02/01
توضیحات

آمار فوق تعداد مراکز درمان اقامتی میان مدت اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) مرکز درمان اقامتی بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان، مرکز مجاز درمانی است که توسط شخص حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس و با هدف بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان فعالیت می نماید. مددجویان پذیرش شده در این مرکز طی یک تا سه ماه به صورت داوطلبانه اقامت نموده و از درمان غیردارویی بهره مند می شوند.