تعداد خانه های امن دولتی و غیردولتی سازمان بهزیستی

تعداد خانه های امن دولتی و غیردولتی سازمان بهزیستی

تعداد خانه های امن دولتی و غیردولتی سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/01/30
توضیحات

 آمار فوق تعداد خانه های امن دولتی و غیردولتی سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) خانه امن مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور برای اسکان موقت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت خانگی، تأسیس شده است به طوری که این زنان حداکثر تا یک سال در این مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردی، خانوادگی و اجتماعی به منظور رفع مسئله خشونت و آسیب های واردشده، به صورت رایگان بهره مند می شوند. درصورتی که زنان مذکور دارای فرزند پسر کم تر از دوازده سال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آن ها نیز در این مرکز اسکان داده می شوند.