EN

تعداد مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده سازمان بهزیستی

آخرین به روز رسانی : 1400/09/01

توضیحات
آمار فوق تعداد مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده سازمان بهزیستی کشور را در سال‌های 1395 و 1399 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
background Layer ۱