متراژ چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملي حفاري ايران

متراژ چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملي حفاري ايران

متراژ چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملي حفاري ايران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: متر
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق متراژ چاه های نفت اکتشافی را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت ملی حفاری ایران می باشد.