حجم مصرف قیر در ایران

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار مترمکعب
بروزرسانی: 1399/11/14
توضیحات

آمار فوق حجم کل مصرف قیر در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:

1) مقدار سال 1393 به علت خصوصي سازي اطلاعات، در دسترس نمي باشد.
2) مقدار مصرف قیر در سال های 1394 و 1395 شامل وکیوم باتوم و مالچ می گردد.