هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور

هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور

هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: ریال بر تن‌کیلومتر
بروزرسانی: 1399/11/21
توضیحات

آمار فوق هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.