مصرف بنزین در بخش کشاورزی

مصرف بنزین در بخش کشاورزی

مصرف بنزین در بخش کشاورزی

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
بروزرسانی: 1399/11/13
توضیحات

آمار فوق حجم کل مصرف بنزین در بخش کشاورزی را در بازه سال های 1370 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.