مصرف گاز مایع در بخش صنعتی

مصرف گاز مایع در بخش صنعتی

مصرف گاز مایع در بخش صنعتی

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
بروزرسانی: 1399/11/14
توضیحات

آمار فوق حجم کل مصرف گاز مایع در بخش صنعتی را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.