مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری

مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری

مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
بروزرسانی: 1399/11/14
توضیحات

آمار فوق حجم کل مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.