ظرفیت اسمی پالایشگاه بندرعباس

ظرفیت اسمی پالایشگاه بندرعباس

ظرفیت اسمی پالایشگاه بندرعباس

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
بروزرسانی: 1399/11/15
توضیحات

آمار فوق حجم ظرفیت اسمی در پالایشگاه بندرعباس را در بازه سال های منتخب 1377 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.