ظرفیت اسمی پالایشگاه تهران

ظرفیت اسمی پالایشگاه تهران

ظرفیت اسمی پالایشگاه تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
بروزرسانی: 1399/11/15
توضیحات

آمار فوق حجم ظرفیت اسمی در پالایشگاه تهران را در بازه سال های منتخب 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.