تعداد چاه های نفت توسعه ای توسط شركت ملی حفاری ايران

تعداد چاه های نفت توسعه ای توسط شركت ملی حفاری ايران

تعداد چاه های نفت توسعه ای توسط شركت ملی حفاری ايران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: حلقه چاه
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق تعداد چاه های نفت توسعه ای را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت ملی حفاری ایران می باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات آماری مذکور از سال 1384 تا سال 1395  شامل چاه هاي توصيفي نيز مي گردد.