تعداد دکل های مورد استفاده جهت فعاليت‌هاي حفاري انجام شده توسط شركت ملي حفاري ايران

تعداد دکل های مورد استفاده جهت فعاليت‌هاي حفاري انجام شده توسط شركت ملي حفاري ايران

تعداد دکل های مورد استفاده جهت فعاليت‌هاي حفاري انجام شده توسط شركت ملي حفاري ايران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دکل
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق تعداد دکل های مورد استفاده جهت فعاليت‌هاي حفاري انجام شده را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت ملی حفاری ایران می باشد.