حجم تولید بنزین معمولی و سوپر پالایشگاه شیراز

حجم تولید بنزین معمولی و سوپر پالایشگاه شیراز

حجم تولید بنزین معمولی و سوپر پالایشگاه شیراز

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
بروزرسانی: 1399/11/18
توضیحات

آمار فوق حجم تولید بنزین معمولی و سوپر در پالایشگاه شیراز را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.