حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه تهران

حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه تهران

حجم تولید سایر فرآورده های نفتی پالایشگاه تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق حجم تولید سایر فرآورده های نفتی در پالایشگاه تهران را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.