هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله شناورهاي سوخت رسان در کشور

هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله شناورهاي سوخت رسان در کشور

هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله شناورهاي سوخت رسان در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: ریال بر تن‌کیلومتر
بروزرسانی: 1399/11/21
توضیحات

آمار فوق هزینه انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله شناورهاي سوخت رسان در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات آماری مذکور از سال 1367 تا سال 1372 شامل مقادیر شناورهای سوخت‌رسان و کشتی های سوخت‌رسان می باشد.