میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور

میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور

میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون‌تن‌کیلومتر
بروزرسانی: 1399/11/21
توضیحات

آمار فوق میزان انتقال فرآورده‌ هاي نفتي به وسیله نفتکش جاده‌پیما در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.