حجم صادرات نفت خام کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که حجم صادرات نفت خام کشور را در بازه سال های 1357 تا 1396 نشان می دهد.