حجم مصرف نفت کوره نیروگاه های وزارت نیرو

حجم مصرف نفت کوره نیروگاه های وزارت نیرو

حجم مصرف نفت کوره نیروگاه های وزارت نیرو

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
بروزرسانی: 1399/11/13
توضیحات

آمار فوق حجم مصرف نفت کوره نیروگاه های وزارت نیرو را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.