حجم تولید گاز اتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید گاز اتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید گاز اتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
بروزرسانی: 1399/11/21
توضیحات

آمار فوق حجم تولید گاز اتان ارسالی به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1382 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.