حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی

حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی

حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
بروزرسانی: 1399/11/13
توضیحات

آمار فوق حجم مصرف نفت کوره در بخش خانگی را در سال های 1381 و 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.