قیمت تک محموله ای نفت خام سبک ایران

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دلار
بروزرسانی: 1399/11/25
توضیحات

آمار فوق قیمت تک محموله ای نفت خام سبک ایران را در بازه سال های 1359 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.