EN

اینترنت در ایران به روایت آمار

تاریخ انتشار :1399/01/10

منبع :

توضیحات

طی سال های اخیر رشد کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در ایران با رشد بالایی همراه بوده اند. قطعا این امر بدون افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند امکان پذیر نبوده است. در این میان تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ستودنی بوده است. اما بررسی اینترنت تنها به افزایش سرعت و پهنای باند منتهی نمی شود. مهمترین فاکتورهای بررسی این حوزه، ضریب نفوذ، تعداد کاربران اینترنت ثابت و اینترنت همراه می باشد. در اینفوگرافیک پیش رو، روند تغییرات در فاکتورهای ذکر شده طی سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته اند که به حضور شما تقدیم می گردد.

آمار های مرتبط با موضوع اینفوگرافیک

background Layer ۱