EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

تولید و مصرف دام، طیور و آبزیان به روایت آمار

تاریخ انتشار :1399/07/14

منبع :

توضیحات

یکی از بخش های مهم و اثرگذار در اقتصاد هر کشور، تولید دام، طیور و آبزیان می باشد. این امر از آن جهت مهم تلقی می گردد که علاوه بر رفع نیاز مردم آن کشور، می تواند با مدیریت صحیح منابع و توسعه مناسب موجب رونق اقتصادی و ایجاد درآمد های صادراتی نیز گردد. در ایران نیز با همت فعالین حوزه کشاورزی و دامپروری و نیز با سرمایه گذاری های صورت گرفته طی سالیان متمادی، کشورمان به سطوح بالایی در این حوزه دست یافته است. هرچند ممکن است به سبب برخی نوسانات بازار و یا اتفاقات پیش بینی نشده، بعضا تعادل بازار تولید و مصرف برهم بریزد، اما نگاه کلی حاکی از رشد این بخش از اقتصاد ایران طی سال های اخیر می باشد. در اینفوگرافیک پیش رو تیم ایردا تلاش نموده تا اطلاعات و آمار مناسبی در بخش میزان تولید فرآورده های پروتئینی، میزان مصرف سرانه فرآورده های پروتئینی، آمار دام موجود در کشور، میزان کل صید ماهی در دریاهای شمال و جنوب کشور و میانگین قیمت بازار آزاد فرآورده های پروتئینی جمع آوری و خدمت شما مخاطبین گرامی ارائه نماید.

آمار های مرتبط با موضوع اینفوگرافیک

background Layer ۱