EN

معاملات مسکن در مقایسه با قیمت زمین در تهران

تاریخ انتشار :1398/10/21

منبع :

توضیحات

 معاملات مسکن تهران همیشه از مهمترین فاکتورهای اقتصادی جهت انجام تحلیل های اقتصادی، به خصوص در زمینه اثرگذاری تورم در بخش مسکن و نیز کاهش یا افزایش توان خرید مردم در حوزه مسکن می باشد. اما در کنار آمار تعداد معاملات مسکن تهران، قیمت هر متر زمین در تهران نیز مهم بوده و از عوامل تاثیرگذار در نرخ گذاری مسکن می باشد. اینفوگرافیک تهیه شده توسط تیم ایردا به مقایسه تعداد معاملات مسکن تهران از نیمه اول سال 1396 تا پایان نیمه اول سال 1398 با میانگین قیمت هر متر مربع زمین در تهران در همین بازه زمانی پرداخته است.

آمار های مرتبط با موضوع اینفوگرافیک

background Layer ۱