EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

کنکور کارشناسی به روایت آمار

تاریخ انتشار :1400/04/06

منبع :

توضیحات

کنکور به عنوان یکی از بزرگترین چالش های چند دهه اخیر نوجوانان ایرانی، باعث به وجود آمدن دغدغه هایی برای آنان و خانواده هایشان شده است. بحث ها و حواشی مختلف این معضل آموزشی از گستردگی بالایی برخوردار است که پرداختن به همه آنان در یک اینفوگرافیک امکان پذیر نیست. مسائلی از قبیل سهمیه بندی، ظرفیت دانشگاه ها، نیاز علمی جامعه، کیفیت آموزش، روابط دانشگاه و صنعت، سواستفاده موسسات آموزش کنکور، تاثیرات روانی کنکور روی داوطلبین و خانواده آنها و خیلی مسائل دیگر همه و همه معضل کنکور را به وجود آورده اند. اما ارگان های دخیل در امر کنکور تلاش نموده اند تا با وضع قوانین دوره ای و ایجاد تغییرات نقطه ای، کمی به این اوضاع سامان دهند. نمونه آن، مصوبات اخیر وضع شده پیرامون تغییرات در اجرای کنکور و پذیرش داوطلبین در دانشگاه های کشور می باشد که از آن به عنوان بزرگترین تغییر در امر کنکور یاد می شود. در همین راستا و با توجه به نزدیک بودن به موعد کنکور ۱۴۰۰، تصمیم گرفتیم تا به بررسی روند ۲۰ سال اخیر کنکور در ایران بپردازیم. روندی که به نکات قابل توجهی اشاره دارد.

آمار های مرتبط با موضوع اینفوگرافیک

background Layer ۱