EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

شرکت های دانش بنیان، پارک های فناوری و مراکز رشد به روایت آمار

تاریخ انتشار :1400/05/30

منبع :

توضیحات

طی سالهای اخیر و به واسطه توسعه فناوری در جهان، ایران نیز تلاش های زیادی در همگام شدن با این موج جدید نموده است. نقطه تبلور این تلاش ها، از مراکز دانشگاهی آغاز و گام به گام به دیگر مراکز دیگر کشیده شد. در همین راستا تلاش های فراوانی از سوی ارگانها و نهادهای دولتی در جهت بستر سازی این رشد ایجاد شد، کمااینکه می توانست بیشتر و با کیفیت بهتری باشد. ماحصل این تلاش ها، به وجود آمدن شرکت های دانش بنیان بود. شرکت های دانش بنیان به عنوان اولین قطعه این پازل، توانستند تاثیرات مثبت و گاها شگرفی در داخلی سازی انواع فناوری ها داشته باشند. پس از شرکت های دانش بنیان، پارک های فناوری به عنوان مراکزی جهت متمرکزسازی این شرکت ها ساخته شدند و موجبات تسهیل فرآیندها و افزایش سرعت رشد شرکت های نوپا و دانش بنیان شدند. در گام های بعدی و در جهت نظم بخشی به فرآیندهای تاسیس و مدیریت شرکت های جدید و خلاق، مراکز رشد تاسیس شدند و امروز شاهد عملکرد انواع مراکز رشد در تمامی رشته ها هستیم. در این اینفوگرافیک تلاش کردیم تا با بررسی دقیق آماری، ماحصل تلاش های صورت گرفته را به نمایش درآوریم. امید است تا با پایان انواع بحران های جاری، منجمله پایان پاندمی کرونا، شاهد افزایش فعالیت این مراکز و شرکت ها باشیم.

آمار های مرتبط با موضوع اینفوگرافیک

background Layer ۱