EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

مسکن تهران به روایت آمار - پائیز 1400

تاریخ انتشار :1400/10/18

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

روند قیمت بازار معاملات مسکن در کلانشهر تهران همچنان روبه‌رو شد است و اثری از کاهش یا رکود قیمت در آن دیده نمی شود. در این اینفوگرافیک قیمت و تعداد معاملات ثبت شده در بازار معاملات مسکن تهران را در سه ماهه سوم (فصل پاییز) مورد بررسی قرار داده ایم. آمارها حاکی از آن است منطقه یک با میانگین قیمت برای هر متر مربع 70.5 میلیون تومان در جزء گرانترین منطقه و منطقه 18 با میانگین قیمت برای هر متر مربع 15.2 تومان ارزانترین منطقه می باشد. همچنین منطقه 5 بیشترین ثبت تعداد معاملات و منطقه 19 کمترین ثبت تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. در بررسی های انجام شده منطقه 20 بیشترین درصد رشد قیمت و منطقه 9 کمترین درصد رشد قیمت به نسبت مشابه سال قبل را داشته اند.
background Layer ۱