EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

دو سالگی کرونا و واکسیناسیون در ایران به روایت آمار

تاریخ انتشار :1400/12/11

منبع : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

توضیحات

این اینفوگرافیک با توجه به دوسالگی ویروس کرونا در ایران بررسی و تهیه شده است. در دو سال گذشته پاندمی کرونا 6 موج بزرگ در کشور ایران داشته است که سه مورد آن در سال 1400 رخ داده است. مهمترین موج این پاندمی مربوط به جهش دلتا بوده که تعداد مبتلایان و فوت‌شدگان رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که طبق اعلام منابع رسمی، در مرداد ماه 1400 بیش از 1 میلیون مبتلا و بیش از 16هزار نفر فوتی ثبت شده است که خوشبختانه این آمار پس از فراوانی توزیع واکسن در سطح کل کشور و استقبال اکثریت افراد جامعه از تزریق واکسن کرونا, با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. نکته قابل توجهی که در این اینفوگرافیک نسبت به اینفوگرافیک یکسالگی کرونا قابل مشاهده است، این می باشد که میانگین نرخ فوت نسبت به ابتلا در سال اول شیوع عددی معادل 5 درصد می باشد که در سال دوم همه‌گیری با رشد علم و دانش نسبت به این ویروس و همچنین طرح ضربتی واکسیناسیون در سطح کشور، این نرخ به میانگین 1.5 درصد رسیده است. امید است تا در آینده نزدیک شاهد پایان همه‌گیری کرونا در سطح جهان باشیم.
background Layer ۱