EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

مالیات در ایران به روایت آمار

تاریخ انتشار :1401/03/02

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

امروزه اکثریت افراد در سراسر جهان با موضوع مالیات آشنایی دارند. مالیات از مباحث مهم بین مردم و دولت‌ها می باشد که مردم باید برای تامین هزینه‌های عمومی مبلغی را با عنوان "مالیات" به دولت‌ها پرداخت کنند. در گذشته مالیات تنها درآمد برای دولت‌ها محسوب می‌شد ولی امروزه و مخصوصا در کشورهای پیشرفته به عنوان منبعی در جهت برپایی سیاست‌های عدالتی و کاهش فشار بر آحاد کم درآمد جامعه کاربرد دارد. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از مالیات داشته باشیم، مالیات قسمتی از درآمد‌های جامعه یا قسمتی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که درآمد دولت می شود، به دلیل اینکه امکانات و ابزار دسترسی به این درآمدها را دولت برای مردم فراهم کرده است. به عبارت دیگر مالیات نوعی هزینه اجتماعی می باشد که طبق قانون باید توسط مردم به دولت پرداخته شود تا ضمن تامین مخارج عمومی، توانایی جایگزینی این منابع و امکانات فراهم گردد. در کشور ایران نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی از سوی جوامع غربی، دولت جهت تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری و عمرانی خود به سمت دریافت مالیات بیشتر از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل پیدا کرده است. در این اینفوگرافیک، درآمد دولت از مالیات در بخش‌های مختلف طی دو دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
background Layer ۱