EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

صادرات و واردات ایران به روایت آمار

تاریخ انتشار :1401/05/10

منبع : گمرک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

در این اینفوگرافیک به موضوع تجارت بین‌المللی ایران با سایر کشورها پرداخته شده است. صادرات و واردات از جمله مباحث مهم اقتصادی می‌باشد که برای اکثر کشورهای دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این مهم برای کشور ایران با توجه به قابلیت‌های صادراتی ویژه‌ای که دارد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. ایران به واسطه دارا بودن ذخایر انرژی نفت و گاز و صنایع معدنی و فلزی متنوع یکی از کشورهای مهم در امر تجارت جهانی می باشد که با اعمال تحریم هایی که از جانب جوامع غربی بر ایران اعمال گشته این امر با دردسرهایی همچون مبادله کالا به کالا به جای دریافت وجه نقد یا مسدود شدن هزینه صادرات انجام شده مواجه بوده است. همینطور که در اینفوگرافیک پیشرو مشاهده می‌کنید بیشتر مبادلات تجاری ایران در طی 5 سال اخیر با کشور چین بوده است و در بین بیش از 150 گمرک فعال کشور، گمرکات شهیدرجایی و بندر امام خمینی از مهمترین گمرکات مرزی ایران می‌باشند.
background Layer ۱