EN
ایراد، مرجع تخصصی آمار ایران

وضعیت بیمه در ایران به روایت آمار

تاریخ انتشار :1401/06/07

منبع : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

رشد و توسعه اقتصادی کشورها، جایگاه بین‌المللی آنها را مشخص می‌نماید، به همین دلیل کشور‌ها در صدد آن هستند تا شاخص‌های توسعه یافتگی را بهبود بخشند و از این طریق موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی و یکی از عمده‌ترین نهاد‌های اقتصادی مطرح بوده و همچنین فعالیت دیگر نهاد‌ها را نیز پشتیبانی می‌کند. صنعت بیمه با دریافت حق بیمه‌ها در توسعه اقتصادی دارای نقش بسزایی است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می‌کند. در ایران نیز صنعت بیمه طی سالهای اخیر دچار تحولات اساسی گشته و تغییر رویکرد در عملکرد آنها موجبات اثرگذاری متفاوت در این صنعت شده است. اینفوگرافیک پیش رو به موضوع صنعت بیمه در کشورمان ایران پرداخته است. همانطور که مشاهده می‌کنید طی 12 سال گذشته بیمه زندگی(عمر)، مسئولیت و آتش‌سوزی بیشترین حق بیمه دریافتی به نسبت سایر بیمه‌ها را داشته‌اند. همچنین طی سال‌های اخیر صنعت بیمه در بخش خصوصی رشد چشمگیری داشته و بیش از 60 درصد فعالیت بیمه‌ای کشور در انحصار بخش خصوصی بوده که بیمه آسیا و بیمه دانا بیشترین میزان خسارت پرداخت شده را در کارنامه عملکردی خود داشته‌اند.
background Layer ۱