EN

وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران به روایت آمار - 15 آبان 1400

تاریخ انتشار :1400/09/06

منبع : گزارش سالانه دیجیتالی Hootsuite و نوین هاب

توضیحات

در سال‌های اخیر شبکه‌‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی رشد چشمگیری در سراسر جهان و به خصوص ایران داشته‌اند به طوری که در سال‌های 1396 تا 1400، تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در ایران 247 درصد رشد داشته است. ورود کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی با فیس بوک آغاز شد و در این چند سال اخیر، انواع شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها راه خودشان را به کشورمان باز کرده‌اند. پیام‌رسان‌های واتساپ با حدود 50 میلیون کاربر، اینستاگرام با 47 میلیون کاربر و تلگرام با 49 میلیون کاربر جزو پیام‌رسان‌های محبوبی هستند که در بین کاربران ایرانی جای خود را باز کرده‌اند و تمایل کاربران به استفاده از پیام‌رسان ‌های خارجی بیشتر از نمونه‌های مشابه داخلی می باشد. در این میان پیام‌رسان لینکداین با 2.7 میلیون کاربر و با 35 درصد رشد، بیشترین رشد را نسبت به سال 1398 در بین سایر پیام‌رسان ها داشته است. همچنین بیشترین سهم از پست های منتشر شده در سال 1399 با 62 درصد متعلق به اینستاگرام بوده که سهم قالب محتوایی استوری بیشترین محبوبیت در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده است.
background Layer ۱